AIO vzw | Associatie voor Interne Opleiding
SitemapContact
» seminaries » Update personenbelasting - deel 2 »
 

Update personenbelasting - deel 2
seminaries
 Datum: donderdag 3 juni 2021
 Uur: van 19u00 tot 22u00
 Locatie: Online seminarie *
 Spreker: Filip Vandenberghe - FOD Financiën
 Prijs: € 50 /p.p. (vrijgesteld van BTW)
 BIBF nummer: 104746
   * U rijdt best binnen via de groene poort, u kunt zeer gemakkelijk parkeren op de binnenkoer.
   
 
 Omschrijving:

 

Tijdens het 2-delige seminarie worden de recente wijzigingen m.b.t. personenbelasting voor u samengevat en uitgediept.

 

In dit seminarie komt deel 2 aan het bod betreffende de update van de personenbelasting.

 

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2021 wordt gekenmerkt door maatregelen die moeten helpen om de koopkracht van de burgers te vrijwaren. Het gaat om een hele reeks van coronamaatregelen die hun weg vinden via de verschillende vakken van de aangifte. 

Fiscale maatregelen over het inkomstenjaar 2020: 

 • de bezoldigingen van studentenarbeid worden deels niet meegeteld voor de berekening van de nettobestaansmiddelen en ook het aantal gepresteerde uren gedurende bepaalde kwartalen van 2020 telt niet mee voor de berekening van het maximumaantal van 475 uur 

 • een hoger belastingvoordeel voor de betalingen voor kinderopvang  

 • giften aan erkende instellingen voor minsten 40 euro geven recht op een belastingvermindering van 60% i.p.v. 45% voorheen 

 • het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura in het kader van het bestrijden van COVID-19 

 • door het vele (verplichte) thuiswerk werd voorzien in een belastingvrije vergoeding van maximaal 129,48 euro per maand 

 • Werknemers tewerkgesteld in essentiële sectoren kunnen vrijwillig 120 extra overuren presteren die belastingvrij zijn 

 • belastbaarheid van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid 

 • de invoering van  een consumptiecheque  

 • gevolgen van een betalingsuitstel voor aflossingen die betrekking hebben op de eigen woning  

 • een bijkomende tijdelijke federale tax shelter regeling waarbij particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen van een kmo-vennootschap een belastingvermindering van 20% bekomen  

 • de voorwaarden om van de Vlaamse win-winlening te kunnen genieten werden versoepeld   

 • de Vlaamse regering heeft het nieuwe kapitaalsaandeel ingevoerd om aandelen  in een kmo-vennootschap te verwerven waarop een belastingkrediet wordt toegekend  

 • de receptiekosten worden, gedurende een bepaalde periode van 2020, 100% aftrekbaar  

 • nieuwe regeling betreffende de niet-aftrekbaarheid van administratieve geldboeten en bijdragen  

 • de tijdelijke verhoging en verruimde overdraagbaarheid van de investeringsaftrek 

 • De jaarlijkse indexering van een aantal federale belastingverminderingen is bevroren vanaf ajr 2021 tot en met aanslagjaar 2024.  

Enz. 

 

Deze wijzigingen maken deel uit van een grondige bespreking van de aangifte. Uiteraard worden ook de andere relevante fiscale bepalingen niet vergeten; de gewijzigde berekening van de kostenaftrek van autokosten, de vermindering van het belastingvoordeel voor dienstencheques,  de nieuwe bovengrens op voorschotten op R/C,  de uitbreiding van de gegevens in het CAP, enz. Bovendien wordt reeds een blik geworpen op gekende wijzigingen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2022. 

   
 Documenten: Nog geen documenten beschikbaar
   
 
U moet zich eerst nog aanmelden voordat u zich kunt inschrijven voor deze seminarie.

Klik hier om u aan te melden.
   
 
INSCHRIJVEN
 
 

Associatie voor Interne Opleiding vzw (erkenningsnummer IAB: B0579/2019-05)
Torhoutsesteenweg 367 | 8200 Brugge (St.Andries) | T. +32 (0)496 79 61 12 | E. info@aiovzw.be

 

welkom | seminaries | cursussen | nieuws | over AIO | faq | links | mijn account                                                                    prijzen zijn vrijgesteld van BTW